Sākums

Gaidām Jāņa Rokpeļņa Rakstu 2. sējumu!

Jāņa Rokpeļņa rakstu otrajā sējumā būs lasāmi dzejnieka dažādu laiku prozas teksti  gan romāni, gan esejas, gan publicistika.

Sastādītāja un komentāru autore Ilze Jansone.

Dizains: Zane Ernštreite.