Sākums

Top Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Ievas Lapiņas sastādītajā un atdzejotajā antoloģijā “Upes sniegs” iekļautie dzejnieki pārstāv hronoloģiski plašu posmu Ķīnas literatūras vēsturē, kas aptver laiku no Dzjin (4. gs.) līdz Sun dinastijai (960—1279). Dzejas teksts būs lasāms bilingvāli, un antoloģija bagātīgi ilustrēta.

Tūkstoš kalnu grēdās putnu lidojums apraujas,

Uz desmittūkstoš takām cilvēku pēdas dziest.

Vientuļa laiva. Vecs vīrs niedru apmetnī, bambusa platmalē

Vienatnē makšķerē. Ledainas upes sniegs.

Liu Dzunjuaņs