Sākums

Stikla burtnīca

Iepriekšējā cena € 7.00

Par dzejnieces I. Zanderes jaunāko dzejas un prozas krājumu “Stikla burtnīca” grāmatas redaktore Ieva Lešinska izsakās: “Ineses Zanderes jaunais, sestais, dzejas krājums “Stikla burtnīca” ir loģisks iepriekšējo turpinājums, tematikas un poētiskās domāšanas ziņā īpaši sasaucoties ar “Melnās čūskas maiznīcā” (2003) spilgti aizsākto un “Mantojumos” (2021) vēl jo spilgtāk izvērsto. Atšķirībā no iepriekšējiem krājumiem, šajā šķiet mazāk lirikas un vairāk racionalitātes, tomēr turpinot sev raksturīgās elegantās (un brīžam biedējošās) rotaļas ar valodu.” Līdzās dzejoļiem krājumā ietverti četri prozas teksti, kas radniecīgi dzejai, tomēr autores ieskatā ir stāsti. Burtnīca ir no stikla — zināms atsvešinājums, tomēr stikls ir trausls un aprasojis no siltas elpas.

 

Iepriekšējā cena € 7.00