Home

Drīzumā gaidāms Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Dzejas, apceru un lūgšanu krājuma sastādītāja Anna Auziņa: 16./17. gs. mijas angļu dzejnieks Džons Donns bija autors, kas izteikti atšķīrās no priekšgājējiem un spilgti izcēlās sava laika literatūrā. Donna oriģinalitāte iespaidoja laikabiedrus, lai gan reti kurš spēja pilnībā novērtēt viņa dzejas valodu.

Džonu Donnu latviski atdzejojuši: Aivars Eipurs, Edvards Kuks, Raimonds Ķirķis, Edvīns Raups, Gundega Šmite, Lauris Veips, Kārlis Vērdiņš. Tulkotājas: Ieva Lešinska, Anna Auziņa.

 

SKAITĻOŠANA

Es vakar apjautu tu neticēsi ,

Ka gadus divdesmit jau citur esi;

Vēl četrdesmit grimu atmiņās

Un četrdesmit cerot, ka tās turpinās;
Vēl simtu asarās, tad divus  nopūtās;
Tad tūkstoti neko viss apstājās,
Pie tevis doma vien; viss sajuka;
Tad vēl tūkstotis; tas arī paskrēja.

Garš mūžs tas nav, sauc drīzāk to

Par nemirstību pēcnāvē vai mirt var spoks?