Home

Eseju sērijā iznāks Georga Zimmela esejas!

Vācu sociologa Georga Zimmela eseju krājumu Pilsēta un sieviete tulkojis Igors Šuvajevs. 

Eseju krājums būs pirmais Georga Zimmela tekstu tulkojumu izdevums Latvijā.

Sērijas māksliniece Anna Aizsilniece.