Home

"Neputnā" iznāks mākslas zinātnieces Silvijas Freinbergas grāmata par gleznotāju Otīliju Leščinsku

Silvija Freinberga pieticīgi saka: “Vēlos piedāvāt izdošanai pusdokumentālu stāstījumu par vienu no pirmajām, patlaban maz zināmām latviešu māksliniecēm — Otīliju Leščinsku, kas savulaik piedalījusies arī 1905. gada revolūcijā un bijusi viena no modernisma mākslas aizsācējām latviešu glezniecībā. Otīlijas Leščinskas  dzīves gaita iekļaujas latviešu sabiedriskās dzīves visai sarežģītos gados (1884—1923), kas atspoguļojas arī tekstā, turklāt to pavada traģiska mīlestība mūža garumā (1905. gada kaujinieks Kristaps Salniņš) un neizskaidrojama nāve Somijas upē. Stāstījumā sastopamas arī citas sava laika redzamas personības, izmantotas vēstules un laikabiedru atmiņas.”

Grāmatu ilustrēs plašs attēlu klāsts, kas ietver gan dokumentālus foto, gan pastkaršu formātu, un, protams, Otīlijas Leščinskas darbu reprodukcijas.

Sastādītāja un teksta autore: Silvija Freinberga

Literārā redaktore un korektore: Sigita Kušnere

Māksliniece: Zane Ernštreite

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss

Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds