Home

Top nākamais melnās sērijas izdevums

2023. gada sākumā melnajā sērijā iznāks Iļjas Kaminska Kurlā republika!

Atdzejotājs Raimonds Ķirķis.

Redaktors Lauris Veips.

Dizains: Andris Breže.