Home

Top Santas Hiršas monogrāfija par Oļegu Tillbergu

Oļegs Tillbergs pārstāv mākslinieku paaudzi, kuras apzīmēšanai izmantotas dažādas spilgtas metaforas un arī viņu pašu darbi lielā mērā balstās uz metaforisku domāšanu instalāciju, telpas, materiālu, dabas objektu, jaunradītu un jau eksistējošu priekšmetu valodā. Viņus mēdz dēvēt par “poētiskajiem” un “metaforiskajiem” instalatoriem, jo savos darbos balstījās uz tēlainiem parādību, sajūtu, ideju pārnesumiem.

Grāmatas dizains: Armands Zelčs