Sākums

Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gs. sākumā

Pasaules mākslas vēsturē arvien lielāku pētnieku un sabiedrības interesi izraisa 20. gs. sākuma modernās mākslas parādības. Mākslas zinātnieces Daces Lambergas ilgu gadu pētījums par latviešu mākslas avangarda vērtībām beidzot īstenojies apjomīgā izdevumā. Tas sniedz plašu un izsmeļošu ieskatu Eiropas perifērās zonas — jaunās Latvijas valsts — ļoti aktīvās jaunās mākslinieku paaudzes veidotajā klasiskā modernisma mantojumā.