Sākums

Iznāk Rūtas Mežavilkas dzejas krājums “Tālāk”

Dzejoļu krājums “Tālāk” apkopo no 2010. līdz 2021. gadam rakstītos dzejoļus. Krājumā autore atkāpjas no savu iepriekšējo dzejas grāmatu “Ikdienas dzīves” (2005) un “Dz.” (2010) urbāni sadzīviskajām noskaņām un pievēršas mūžīgajām tēmām  laika ritumam, cilvēka mūža pārvērtībām un dabas norišu vērojumam.

Krājuma redaktors Aivars Eipurs par krājumu: “Rūtas Mežavilkas ceturtais dzejas krājums “Tālāk” dosies pie lasītājiem pēc ilgāka, nepilnu 12 gadu pārtraukuma. Dzejas cienītājiem pietrūcis šīs dzejnieces intonācijas un melnbaltām fotogrāfijām līdzīgā, vērojumā atturīgā, taču sevī tik precīzā tēlojuma. Šo nišu nesen pildīja Montas Kromas renesanse. Tagad kārta atkal Rūtai Mežavilkai.”