Sākums
Klajā nācis Roberta Vilsona pirmais dzejas krājums

Klajā nācis Roberta Vilsona pirmais dzejas krājums

Grāmatas redaktors Henriks Eliass Zēgners: “Roberta Vilsona debijas krājuma “Muļķu ķērājs” saknes iedzītas plašā literatūras laukā, taču Vilsona balss ir savrupa un spirgta." 

Autors: Roberts Vilsons; redaktors: Henriks Eliass Zēgners; korektors: Rūdis Bebrišs; dizainere: Estere Betija Grāvere

jaunā dzīve

tev, kas iemācīji mani rakstīt
veltu šo melnbalto asteri

Latvijas mākslas klasikas sērijā tapusi grāmata par Jāzepu Grosvaldu

Latvijas mākslas klasikas sērijā tapusi grāmata par Jāzepu Grosvaldu

Jāzeps Grosvalds (1891—1920), viens no ievērojamākiem un izglītotākiem latviešu māksliniekiem, Latvijas mākslas vēsturē raksturots kā klasiskā modernisma ievadītājs, kā nācijai būtisku tēmu atveidotājs kara un politisko krīžu posmā.

Eduarda Kļaviņa grāmata top sērijā “Latvijas mākslas klasika”, kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt mūsu mākslas klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmata ietvers pilnu teksta tulkojumu angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu. Grāmatas beigās būs atrodama arī laika josla, kurā latviešu mākslinieka dzīvi iespējams skatīt pasaules notikumu kontekstā, atklājot kopsakarības, paralēles vai vienkārši interesantas sakritības.

Izdots jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums

Izdots jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums

Grāmatas redaktore Ieva Lešinska: “Ineses Zanderes jaunais, sestais, dzejas krājums “Stikla burtnīca” ir loģisks iepriekšējo turpinājums, tematikas un poētiskās domāšanas ziņā īpaši sasaucoties ar “Melnās čūskas maiznīcā” (2003) spilgti aizsākto un “Mantojumos” (2021) vēl jo spilgtāk izvērsto. Arī šeit dzejniece ver un caur sevi pārstrādā gan citu autoru tekstu, gan vēstures — piedzīvotas un iztēlotas — lappuses.” 

 

Dzejas krājuma “Stikla burtnīca” autore: Inese Zandere

Redaktore: Ieva Lešinska

Korektore: Juta Ance Ķirķis

Dizainere: Anta Pence

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Klajā nācis Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Klajā nācis Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Dzejas, apceru un lūgšanu krājuma sastādītāja Anna Auziņa: 16./17. gs. mijas angļu dzejnieks Džons Donns bija autors, kas izteikti atšķīrās no priekšgājējiem un spilgti izcēlās sava laika literatūrā. Donna oriģinalitāte iespaidoja laikabiedrus, lai gan reti kurš spēja pilnībā novērtēt viņa dzejas valodu.

Šis ir pirmais angļu klasiķa Džona Donna izdevums latviešu valodā, iepriekš tulkoti vien daži atsevišķi dzejoļi. Tulkoto darbu izlasi veido divas daļas: pirmajā apkopoti svarīgākie viņa dzejas teksti, bet otrajā — “Veltījumi ārkārtas gadījumos un manas slimības posmi”, ko žanriski mēdz apzīmēt kā meditācijas un kas vēstī par Donna saslimšanu tīfa epidēmijas laikā un atkopšanos. Lai arī pamatā “Veltījumi” ir reliģiski satura teksts, tā mākslinieciskās īpašības ir ietekmējušas Eiropas literatūru, tostarp ir tādu alūziju kā “cilvēks nav [vientuļa] sala” un “kam zvanēs zvans” avots.

 

Sastādītāja, priekšvārda autore: Anna Auziņa

Atdzejotāji: Aivars Eipurs, Edvīns Raups, Edvards Kuks, Lauris Veips, Kārlis Vērdiņš, Gundega Šmite, Raimonds Ķirķis

Tulkotājas: Ieva Lešinska, Anna Auziņa

Redaktors: Arvis Viguls

Dizainere: Zane Ernštreite

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Klajā laista leģendārā trimdas dzejnieka Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku”

Klajā laista leģendārā trimdas dzejnieka Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku”

Iznāk latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku” Kārļa Vērdiņa sastādījumā. Izlase aptver 101 spožāko no viņa liriskajiem un liroepiskajiem dzejoļiem, kas sarakstīti no 1945. līdz 2003. gadam. 

Saliņa dzejoļu sašķeltās pasaules izjūta viņu sarado ar daudziem citiem starptautiskā modernisma dzejniekiem, kuri attapās Ņujorkas “kausējamā katlā”, līdzi nesdami atmiņas par citām vietām, par kurām metropolē atgādina tikai kāds īslaicīgs acumirklis, kas izraisa atmiņu vīzijas.

Latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlases izdošana ietilpst plašākā norišu sērijā, šopavasar atzīmējot Saliņa simtgadi. Dzejas izlasi būtiski papildina Kārļa Vērdiņa sarakstītie priekšvārdi, tematizējot vēsturisko fonu, kurā Saliņa dzejoļi ir tapuši, kā arī uzrādot mākslinieciskas likumsakarības un Saliņa poētikas īpašības.