Sākums
Top Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Top Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Ievas Lapiņas sastādītajā un atdzejotajā antoloģijā “Upes sniegs” iekļautie dzejnieki pārstāv hronoloģiski plašu posmu Ķīnas literatūras vēsturē, kas aptver laiku no Dzjin (4. gs.) līdz Sun dinastijai (9601279). Dzejas teksts būs lasāms bilingvāli, un antoloģija bagātīgi ilustrēta.

 

Tūkstoš kalnu grēdās putnu lidojums apraujas,

Uz desmittūkstoš takām cilvēku pēdas dziest.

Vientuļa laiva. Vecs vīrs niedru apmetnī, bambusa platmalē

Vienatnē makšķerē. Ledainas upes sniegs.

Liu Dzunjuaņs

 

 Gada sākumā iznāks izdevniecības “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs un monogrāfija par izdevēju Miķeli Gopperu

Gada sākumā iznāks izdevniecības “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs un monogrāfija par izdevēju Miķeli Gopperu

Bibliofila un grāmatu kolekcionāra Laimoņa Oša desmitgadēm ilgusī interese par leģendārās izdevniecības “Zelta Ābele” dibinātāja Miķeļa Goppera dzīvi ir īstenojusies apjomīgā monogrāfijā un izsmeļošā izdevniecības izdoto grāmatu katalogā. To paredzēts realizēt 2 sējumu izdevumā: monogrāfija par Miķeļa Goppera dzīvi un darbību, kā arī izdevniecības “Zelta Ābele” bibliogrāfisks izdevumu katalogs, kas bagātīgi ilustrēts, sniedzot visaptverošu ieskatu izdevniecības estētiskajās kvalitātēs.

Autors, sastādītājs Laimonis Osis.

Dizains: Anta Pence.

Attēlu apstrāde: Jānis Pauzers.

Monogrāfijas un kataloga redaktors Raimonds Ķirķis.

Monogrāfijas un kataloga literārā redaktore Juta Ance Ķirķis.

Attēlā: apgāda “Zelta Ābele” izdevniecības zīmes oriģināls. Voldemāra Krastiņa zīmējums. 1935. 22 x 16,5 cm. Kārļa Goppera privātarhīvs