Sākums

Knuta Skujenieka 85 gadu jubilejā izdota Eiropas tautasdziesmu izlase

“Tautasdziesmai nav noilguma. Skumjas, smiekli, bēdas katrā tautā ir gan savējās, bet vienlaik kopīgas,” raksta Knuts Skujenieks. Eiropas tautasdziesmu izlase “Es mīlu tikai tad, kad dziedu” nāk klajā dzejnieka un atdzejotāja 85 gadu jubilejā, un tajā apkopota Knuta darba esence. Izlases sastādītāji ir Knuts Skujenieks un Māris Salējs, dizainu veidojusi Zane Ernštreite.

“Savulaik es citās tautās meklēju radus mūsu dainai. Meklēju, meklēju, bet tā arī neatradu. Varbūt vietumis mūsu brāļos leišos, taču arī  citādā paskatā. Toties iemantoju jauku ceļojumu  riņķa danci, kurš sākās leišos un beidzās igauņos. Šo riņķa danci izveidoja kolēģe Inta Čaklā. Lai viņai mūžīga piemiņa! Kā jau katrā ceļojumā: šur tur uzkavējāmies ilgāk, citur aulekšiem, atstājot pāris dziesmiņas,” par izlases tapšanu stāsta Skujenieks.

Tautasdziesmu tulkošana Skujeniekam ir mūža darbs, aizmetņi tālākai interesei par Eiropas tautasdziesmām iespējams meklējami jau agrā bērnībā. Vēlāk jau studiju gados, 20. gs. 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā, Knutam palaimējās nokļūt multietniskā vidē  M. Gorkija Literatūras institūtā Maskavā, kur akadēmiskās studijas un apgūta tulkošanas teorija. Šis pamats vēlāk jau daudz skarbākos apstākļos  apcietinājumā Mordovijas lēģerī  ļauj pašizglītības ceļā apgūt jaunas valodas, iedziļināties savas un citu tautu dzejas un folkloras avotos.

Knuta atdzejotās tautasdziesmas izdotas vairākās grāmatās, kā arī apkopotas Skujenieka “Rakstu” 2. sējumā. Tagad izlasē “Es mīlu tikai tad, kad dziedu” mums tiek dāvāta Knuta mūža darba esence  savā daudzskanībā apbrīnojami vienota Eiropas tautu dzejas aina.

Skujenieka vārdiem  možu ceļojumu, mīļie lasītāji!

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma KultūrELPA”

Iegādāties: Es mīlu tikai tad, kad dziedu. Eiropas tautasdziesmas