Sākums

Monogrāfija par Voldemāru Zeltiņu

Klajā nāk mākslas zinātnieces Kristiānas Ābeles monogrāfija par agri un traģiski mirušo gleznotāju Voldemāru Zeltiņu (18791909). Dizains: Armands Zelčs.

Monogrāfija ir apliecinājums skrupulozas pētniecības varenībai, jo, lai gan Voldemārs Zeltiņš ir atzīts par savas paaudzes un mākslinieku loka turpat vai visspožāko talantu, par viņu nav nedz izsmeļošu biogrāfisku ziņu, nedz citu dokumentālu materiālu, kas pilnvērtīgi liecinātu par mākslinieka daiļrades ceļu. Arī saglabājušos darbu skaits ir neliels. Taču Kristiāna Ābele savā pētnieces nelokāmajā apņēmībā ir radījusi pilnvērtīgu un apjomīgu leģendārā mākslinieka Voldemāra Zeltiņa monogrāfiju, kas ietver gan laikmeta un radošo centienu raksturojumu, gan māksliniekam tuvo dažādu jomu radošās jaunatnes loka iekļāvumu, gan ieskatu paša Voldemāra Zeltiņa dzīves gaitās, gan plašu viņa atstātā mākslas mantojuma analīzi un vērtējumu. Tukšums grāmatplauktā, kas līdz šim disonējis ar mākslas vēsturnieku atziņām par Voldemāru Zeltiņu, nu ir aizpildīts.

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

Grāmata pieejama šeit: Kristiāna Ābele Voldemārs Zeltiņš