Sākums

Iznāk grāmata “Iļģuciema stikls. No Jākoba Beka Rīgas stikla fabrikas līdz Iļģuciema stikla fabrikai (1886—1960)”

Sastādītāja Margarita Barzdeviča:

“Iļģuciemā ražotās stikla produkcijas plašāka apzināšana un izpēte sakās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja izstādes “Iļģuciema stikls” sagatavošanas laikā. Izstādē pirmo reizi vienkopus tika eksponēti vairāk nekā 350 dažādi Iļģuciema fabrikas stikla izstrādājumi — pārsvarā RVKM krājuma priekšmeti, kas papildināti ar retākiem eksemplāriem no citiem muzejiem un privātkolekcijām. Tā gan ir tikai neliela daļa no Iļģuciemā gatavotās produkcijas klāsta, taču ieskatu fabrikas produkcijas daudzveidībā un kvalitātē deva.

Grāmatas pirmā daļa veltīta Iļģuciema stikla fabrikas vēsturei, kuras izpētē līdzās Latvijas Nacionālā arhīva dokumentiem plaši izmantotas dažādos preses izdevumos publicētās ziņas un ilustratīvais materiāls. Kaut arī iegūtā informācija ir visai fragmentāra un tematiski atšķirīga, taču kopumā ļauj izsekot svarīgākajiem notikumiem uzņēmuma attīstībā.

Redaktore Inita Saulīte-Zandere.

Dizains: Brālis Y.