Sākums

“Neputna” samta sērijā izdots Ērika Lindegrēna dzejoļu krājums “vīrs bez ceļa”

Zviedru dzejnieka Ērika Lindegrēna (Erik Lindegren, 19101968) četrdesmit saspridzināto sonetu” ciklu vīrs bez ceļa atdzejojis Zigurds Elsbergs. Grāmata izdota Neputna bilingvālajā samta dzejas sērijā.

Cik man zināms, latviešiem gluži tāda dzejnieka  tik jaudīga sirreālista  nav, tāpēc ceru, ka šiem tekstiem būs ne tikai kultūrvēsturiska nozīme, bet arī sava loma šodienas dzīvajā dzejas procesā, tā krājuma redaktors Jānis Elsbergs.

Sava laika nozīmīgākais un īpatnējākais zviedru dzejas krājums vīrs bez ceļa tapis no 1939. gada novembra līdz 1940. gada vasarai. Lai gan Lindegrēns jau bija izdevis debijas krājumu, tikai ar vīrs bez ceļa” viņš atrod savu sirreālistisko rakstības veidu. Pats autors šos dzejoļus nosauca par saspridzinātiem sonetiem. Ar klasiskā soneta formu tos vieno tikai rindu skaits  14 (kas sadalīts septiņās divrindēs). Rakstīts bez lielajiem burtiem, atskaņām un tikpat kā bez pieturzīmēm. Zigurds Elsbergs par krājumu priekšvārdā raksta: vīrs bez ceļa bija kā Otrā pasaules kara un Somijas  Padomju Savienības kara šausmu un sāpju izraisīts uzliesmojums.”

Grāmatu papildina redaktora Jāņa Elsberga pēcvārds par atdzejotāju, viņa tēvu Zigurdu Elsbergu. Zigurds Elsbergs darbu ar šo grāmatu aizsāka 1968.1969. gadā kopā ar Vizmu Belševicu (seši dzejoļi publicēti 1969. gada almanahā Dzejas diena). Sekoja 50 gadu pauzīte, līdz viņš, vijoļmeistars pēc pamatprofesijas, pie šī darba atgriezās un to pabeidza.”

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas KultūrELPA atbalstu.

Vairāk: Ēriks Lindegrēns vīrs bez ceļa