Sākums

Iznāk grāmata “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Ogres rajonā”!

Turpinot aizsākto darbu pie sakrālās mākslas un arhitektūras mantojuma apzināšanas, Jāņa Zilgalvja grāmatā aptverta vēsturiskā Ogres rajona teritorija un aplūkoti dievnami tajā ietilpstošajos novados  Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes un Ķeguma. Kopā apskatīti 26 objekti.

Ogres rajonā atrodas visas lielākās tradicionālo konfesiju  luterāņu, katoļu un pareizticīgo svētvietas. Vēsturiskais Ogres rajons ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu, kura ievērojama daļa attiecināma sakrālajai arhitektūrai un mākslai. Šie pieminekļi pārstāv plašu laika posmu no 12. gs. līdz pat 20. gs. 30. gadiem.

Teksta autors, fotogrāfs, baznīcu plānu sagatavotājs Jānis Zilgalvis.

Zinātniskā redaktore Rūta Kaminska.

Literārā redaktore, korektore Sanda Rapa.

Māksliniece Inta Sarkane.