Sākums

Iznāk Gunāra Bībera “Astoņas lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju, Ibsenu un Brehtu”

Gunāra Bībera “Astoņas lekcijas” ir daļa no viņa lasītā kursa “Drāmas teorija” aktieru specialitātes studentiem Latvijas Kultūras akadēmijā 2000. gada rudens semestrī, kad tās tika ierakstītas magnetofona kasetē nenoskārstai vajadzībai. 2020.–2021. gadā lekcijas tika atšifrētas un izveidots manuskripts, kas ietver lekcijas par drāmas kompozīcijas pamatelementiem, traģēdiju, komēdiju, drāmu, to specifiku un žanriem, kā arī divas ievadlekcijas par Henriku Ibsenu un Bertoltu Brehtu — diviem dramatiķiem, kuriem Bībers pievērsis īpašu uzmanību. Vienlaikus lekcijas ir studiju kursa daļa, vienlaikus — ieskats būtiskos jautājumos drāmas teorijā un vēsturē.

Redaktors Raimonds Briedis

Konsultante Līga Ulberte

Literārā redaktore Ligita Bībere

Korektore Juta Ance Ķirķis

Dizains: Klāvs Priedītis