Sākums

Izdots jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums

Grāmatas redaktore Ieva Lešinska: “Ineses Zanderes jaunais, sestais, dzejas krājums “Stikla burtnīca” ir loģisks iepriekšējo turpinājums, tematikas un poētiskās domāšanas ziņā īpaši sasaucoties ar “Melnās čūskas maiznīcā” (2003) spilgti aizsākto un “Mantojumos” (2021) vēl jo spilgtāk izvērsto. Arī šeit dzejniece ver un caur sevi pārstrādā gan citu autoru tekstu, gan vēstures — piedzīvotas un iztēlotas — lappuses.” 

 

Dzejas krājuma “Stikla burtnīca” autore: Inese Zandere

Redaktore: Ieva Lešinska

Korektore: Juta Ance Ķirķis

Dizainere: Anta Pence

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.