Sākums

Top jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums pieaugušajiem

Grāmatas redaktore Ieva Lešinska: “Ineses Zanderes jaunais, sestais, dzejas krājums “Stikla burtnīca” ir loģisks iepriekšējo turpinājums, tematikas un poētiskās domāšanas ziņā īpaši sasaucoties ar “Melnās čūskas maiznīcā” (2003) spilgti aizsākto un “Mantojumos” (2021) vēl jo spilgtāk izvērsto. Arī šeit dzejniece ver un caur sevi pārstrādā gan citu autoru tekstu, gan vēstures — piedzīvotas un iztēlotas — lappuses.”

 

zieds


katrs to redzot sacītu:
diemžēl
vai nu izbalējusī krāsa nedrošais kāts vai
padevīgo ziedlapu gatavība
nobirt pēc pirmā pieskāriena bet
diemžēl nē paldies nē
lasītājs sevi pazinis lappušu ziedā
neatvērt nepāršķirt
neuzzināt nenoplūkt nemirt