Sākums

Aleksandra Beļcova

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Aleksandru Beļcovu (1892—1981).

Jaunībā atbraukusi uz Rīgu, Beļcova nodzīvoja Latvijā līdz mūža beigām, viņas daiļrade kļuva par Latvijas mākslas vēstures neatņemamu daļu, bet pati viņa tiek saukta par vienu no pirmajām modernisma māksliniecēm Latvijā. Beļcovas 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē tapušie jaunreālisma ievirzes darbi pārstāv spilgtu Latvijas mākslas vēstures lappusi.

Sērija “Latvijas mākslas klasika” ir neliela izmēra grāmatas, kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmatas ietver pilnu teksta tulkojumu angļu valodā, plašu reprodukciju klāstu, kā arī laika joslu, kurā latviešu mākslinieku dzīvi iespējams skatīt pasaules notikumu kontekstā.