Sākums

Japāņu modinātāja šonakts

Iepriekšējā cena € 1.00

Ģirta Koknēviča dzeja ir viņa paša tiešā runa pasaulē un par pasauli. Skaudri patiesa un mīlestības pilna. Dzeja, ko neiespaido dzejas procesu straumes, tendences un modes vēji un kuru tās autors ir pārvērtis dziesmās un arī pats izdziedājis.

Iepriekšējā cena € 1.00