Sākums

Tālāk

Iepriekšējā cena € 4.00

Dzejoļu krājums “Tālāk” apkopo 2010. līdz 2021. gadā rakstītos dzejoļus. Krājumā autore atkāpjas no savu iepriekšējo dzejas grāmatu “Ikdienas dzīves” (2005) un “Dz.” (2010) urbāni sadzīviskajām noskaņām un pievēršas mūžīgajām tēmām — laika ritumam, cilvēka mūža pārvērtībām un dabas norišu vērojumam.

Rūtas Mežavilkas ceturtais dzejas krājums “Tālāk” dosies pie lasītājiem pēc ilgāka, nepilnu 12 gadu pārtraukuma. Dzejas cienītājiem pietrūcis šīs dzejnieces intonācijas un melnbaltām fotogrāfijām līdzīgā, vērojumā atturīgā, taču sevī tik precīzā tēlojuma. Šo nišu nesen pildīja Montas Kromas renesanse. Tagad kārta atkal Rūtai Mežavilkai.

Krājuma redaktors Aivars Eipurs

Rūta Mežavilka (1971) — rakstniece, dzejniece un māksliniece, trīs dzejoļu krājumu — “Vēstules un Sālszemes” (1999), “Ikdienas dzīves” (2005), “Dz.” (2010) — un viena romāna — “Dzimuši Latvijai” (2012) — autore. Mežavilkas dzejai raksturīgs trāpīgs ikdienas dzīves vērojums un urbānās vides tēlojums, mūsdienu sievietes portretējums.

Iepriekšējā cena € 4.00