Sākums

Boļševisms un kultūra

Iepriekšējā cena € 8.00

Krājumā apkopotas četras igauņu literatūrzinātnieka un rakstnieka Jāna Unduska (Jaan Undusk) esejas, kas, “raksturojot visīsāk, runā par nepatīkamām parādībām kultūrā”. Esejas no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

Šajā grāmatā apkopotās esejas, raksturojot visīsāk, runā par nepatīkamām parādībām kultūrā: par sociālistiskā reālisma teoriju, par dzeju, kas radusies personības kulta ietekmē, par ideoloģisko kontroli padomju historiogrāfijā. Tās papildina eseja par ideju cīņu galvenokārt pirmspadomju krievu boļševismā, kas noveda līdz absolūtā materiālisma sludināšanai un sociālo lēcienu principa ieviešanai — līdz ideoloģiskajām nostājām, uz kuru fona noritēja viss turpmākais dancis tā sauktās sociālistiskās kultūras vārdā.

Jāns Undusks

Krājumā iekļautās esejas “Ļeņins kontra Bogdanovs. Domas par Krievijas revolūcijas filozofiskajiem priekšnosacījumiem”, “Sociālistiskā reālisma gaistošā realitāte. Estētika kā reālpolitikas līdzeklis”, “Staļinisma mistiskās un maģiskās zīmes. Juhana Smūla “Poēma Staļinam” savā retoriskajā kontekstā”, “Retoriskie spaidi igauņu historiogrāfijā” tapušas laika posmā no 1993. līdz 2007. gadam. Savukārt ievadeseja “Nolādētā dialektika. Ievads nepatīkamajā” rakstīta īpaši “Neputna” izdevumam.

Jāns Undusks (1958) ir dzimis vēsturiskās Ziemeļvidzemes, vēlākās Dienvidigaunijas, ziemas sporta kūrortā Otepē, kuru joprojām uzskata par Igaunijas skaistāko vietu, kas izšķirīgi ietekmējusi viņa attieksmi pret dzīvi. Pēc doktora grāda aizstāvēšanas 1986. gadā Undusks strādā Igaunijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, kas neatkarību atguvušajā Igaunijā turpināja darbu kā Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa vārdā nosauktais Literatūras centrs. Kopš 2000. gada Undusks ir šīs literatūrzinātniskās pētniecības iestādes direktors, kopš 2007. gada — arī Igaunijas Zinātņu akadēmijas loceklis.

Jāns Undusks publicējis neskaitāmus pētījumus un esejas, galvenokārt igauņu, vācu un angļu valodā, arī noveles un romānu “Karsti”; daži no šiem tekstiem ir tulkoti arī latviski. Apgādā “Mansards” 2015. gadā iznāca Jāna Unduska īsprozas izlase “Gaidot vārdus” (tulk. Maima Grīnberga), kas bija nominēta Latvijas Literatūras gada balvai tulkojumu kategorijā.

Iepriekšējā cena € 8.00