Sākums

Ir vai nav. Eiropas mala. Bretaņas dienasgrāmata

Iepriekšējā cena € 15.00

Eseju sērijas papildinājums — somu dzejnieka Penti Sārikoski dienasgrāmatu krājums “Ir vai nav. Eiropas mala. Bretaņas dienasgrāmata” Maimas Grīnbergas tulkojumā.

“Neputna” eseju sērijā kopš 2013. gada tiek publicēti izcilu literātu un domātāju darbi — Federiko Garsijas Lorkas “Lekcijas”, Jāna Unduska esejas, Italo Kalvīno “Neredzamās pilsētas”, Svena Birkerta esejas, Šarla Bodlēra “Mākslīgās paradīzes” u. c. Pagājušā gada nogalē sarakstam piepulcējās arī latviešu esejists, kultūrvēsturnieks un zinātnieks Andrejs Johansons. Eseju sērija turpinās ar spožu talantu, kā arī apbalvojumiem un slavu — arī starptautisku — dāsni apveltīto somu dzejnieku, prozistu, esejistu, pamfletistu un tulkotāju Penti Sārikoski (1937—1983). Maima Grīnberga latviešu valodā iztulkojusi trīs Sārikoski dienasgrāmatas “Ir vai nav” (1980), “Eiropas mala” (1982) un “Bretaņas dienasgrāmata” (1983), tās izdotas vienā izdevumā.

Dienasgrāmatas Penti Sārikoski rakstīja no jaunības gadiem līdz mūža galam (ar pārtraukumu no 1958. gada līdz 60. gadu otrajai pusei). Pēc viņa nāves tās sāka publicēt, un pagaidām iznākušas sešas biezas grāmatas ar komentāriem un pēcvārdiem, to kopapjoms ir vairāk nekā 2600 lappušu. Kā var spriest pēc dienasgrāmatu ierakstiem, Sārikoski bija pārliecināts, ka arī tās reiz tiks publicētas, un ar tādu apziņu tās arī rakstīja.

Dienasgrāmatas un dzeju Sārikoski būvēja no visa, kas viņu interesēja (politika, etimoloģija, ģenealoģija, valoda, vēsture, etnogrāfija, semiotika utt.), no pārdomām par to, ko rakstīja vai tulkoja, no tā, kas notika apkārt, kur bija aizbraucis un ko tur piedzīvoja, ko lasīja, ko dzēra un ēda, ko runāja ar cilvēkiem, domāja, atcerējās.

Iepriekšējā cena € 15.00