Sākums

Mare nostrum: Rietumu kultūras pirmsākumu meklējumi

Iepriekšējā cena € 12.00

“Vai Rietumu kultūra būtu varējusi rasties bez Tuvajiem Austrumiem? Kāda tā būtu bijusi bez ārējas ietekmes? Nav iespējams gūt atbildi uz šādiem jautājumiem. Rietumu kultūra ir radusies Vidusjūras ziemeļu piekrastē. Bez apkārtējās pasaules Eiropa vienkārši nebūtu Eiropa,” tā grāmatas autors, somu zinātnieks, profesors Jāko Hemēns-Antila (Jaakko Hämeen-Anttila).

Šī grāmata pēta Tuvo Austrumu dažādo kultūru iespaidu uz Eiropu. Ietekme īpaši izpaudās divos vēstures posmos. Senās Grieķijas kultūra attīstījās Tuvo Austrumu seno kultūru ietekmes sfērā, un tā bija saņēmējas lomā līdz klasiskajiem laikiem un daļēji arī vēlāk — hellēnisma laikā. Otrs svarīgs ietekmes posms bija viduslaiki. No X gadsimta līdz XIV gadsimta sākumam eiropiešu kultūra uzņēma arābu ietekmi gandrīz visās kultūras jomās.

Grāmata iedalāma divās galvenajās daļās. Pirmā daļa veltīta Senās Grieķijas kontaktiem ar Tuvajiem Austrumiem un Ēģipti. Grāmatas otrajā daļā hronoloģiskā ziņā ir liels pārrāvums. Tieši viduslaikos Eiropa atkal uzņēma daudzējādas ārējas ietekmes — no arābu–islāma kultūras. Grāmatas otrajā daļā tiek aplūkota šī ietekme.

Viedokļu un faktu pārpilnības laikā īpaši vērtīga kļūst konteksta izpratne — “Mare nostrum” autors dalās savās akadēmiskajās zināšanās, populārzinātniskā veidā sniedzot ieskatu Eiropas kultūras un zinātnes vēstures pirmsākumos. No atsevišķiem, līdz šim zināmiem un savstarpēji šķietami nesaistītiem faktiem veidojas kopaina, nostiprinot atziņu, ka dažādos vēstures posmos vērojamā Eiropas un arābu kultūrvides mijiedarbība pārsteidzošā veidā joprojām izpaužas mūsu ikdienas dzīvē.

Ingrīda Peldekse

Jāko Hemēns-Antila ir somu zinātnieks, tulkotājs no arābu valodas, šobrīd Edinburgas Universitātes arābu valodas un islāma studiju profesors. Somu valodā tulkojis Korānu, publicējis vairākas grāmatas par islāma kultūru un vēsturi. 2017. gada pavasarī “Neputnā” klajā nāca autora grāmata “Islāma rokasgrāmata”.

Iepriekšējā cena € 12.00