Sākums

Jānis Kreicbergs

Iepriekšējā cena € 7.00

Fotogrāfs Jānis Kreicbergs ir spilgta personība Latvijas kultūras ainavā — ne tikai talantīgs un radoši aktīvs fotogrāfs, bet arī starptautisku un vietējo foto izstāžu rīkotājs un kurators. Jāņa Kreicberga fotogrāfijas apliecina, ka Latvijā tapusi un top pasaules līmeņa vizuālā māksla, par spīti faktam, ka lielākā daļa darbu radīti PSRS laikos, aiz tā saucamā dzelzs priekškara.

Daudzas Kreicberga fotogrāfijas līdz šim izstādītas un publicētas dažādos izdevumos, taču pirmo reizi autora nozīmīgāko darbu izlase kopā ar autora daiļrades analīzi publicēta apjomīgā albumā. Šeit apkopotie Jāņa Kreicberga darbi tapuši 45 gadu laikā (no 1960. līdz 2005. gadam). Albumā iekļauti gan daudzkārt publicēti un daudzviet izstādīti darbi, gan pirmpublicējumi.

Fotogrāfa darbu kopumam piemīt vienojoši motīvi (tematika un formālās kvalitātes), kas ļauj pazīt Kreicberga veikumu starp daudziem viņa laikabiedru darbiem. Viens no viņa tematiskajiem vadmotīviem: sievietes tēla, personības interpretēšana, manevrējot starp universālo (seksualitāte) un individuālo (personība).

Kreicberga darbiem raksturīgi spontānums, atbrīvotība un jutekliskums. Tāpat svarīgs motīvs ir Kreicberga fotogrāfiskais rokraksts ar savu neatkārtojamo pazīmju komplektu, kurā sastopas gan momentuzņēmuma, gan komponētas un inscenētas fotogrāfijas principi (sakausēti iespaidi gan no 20. gs. 60. gadu salonfotogrāfijas, gan t. s. street photography (“ielas fotogrāfijas”), preses un reportāžas fotogrāfijas, gan arī modes un reklāmas foto stilistikas). Šīs subjektīvās kvalitātes un allaž klātesošais vēsturiski dokumentālais aspekts Kreicberga darbu izlasi padara par unikālu vērtību Latvijas un Eiropas fotomākslas vēstures kontekstā.

Iepriekšējā cena € 7.00