Sākums

Astoņas lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju, Ibsenu un Brehtu

Iepriekšējā cena € 12.00

Gunāra Bībera “Astoņas lekcijas” ir daļa no viņa lasītā kursa “Drāmas teorija” aktieru specialitātes studentiem Latvijas Kultūras akadēmijā 2000. gada rudens semestrī, kad tās tika ierakstītas magnetofona kasetē nenoskārstai vajadzībai. 2020.2021. gadā lekcijas tika atšifrētas un izveidots manuskripts, kas ietver lekcijas par drāmas kompozīcijas pamatelementiem, traģēdiju, komēdiju, drāmu, to specifiku un žanriem, kā arī divas ievadlekcijas par Henriku Ibsenu un Bertoltu Brehtu — diviem dramatiķiem, kuriem Bībers pievērsis īpašu uzmanību. Vienlaikus lekcijas ir studiju kursa daļa, vienlaikus — ieskats būtiskos jautājumos drāmas teorijā un vēsturē.

Gunāra Bībera lekcijas, lasītas Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras akadēmijā, ir kļuvušas par leģendu, tās vienmēr atmiņās piemin viņa studenti, viņa veidotie studiju materiāli ceļo no rokas rokā vairākās studējošo paaudzēs. Lekciju tekstā pārsteidz domas skaidrība, secīgums un vienkāršība, kādu spēj veidot izcils pasniedzējs, kura erudīcija un zināšanas sakūst ar pieredzi, kas veidojusies, iedziļinoties drāmas teorijā un sekojot latviešu dramaturģijas un teātra attīstībai, analizējot darbus, kā arī ilgais darbs augstskolā ar studentiem. Lekcijās pārsteidz spēja domāt teorētiski un vienkārši, domāt par vērtīgo un nevērtīgo, tradīciju un novatorismu, un neuzbāzīgi — par dzīves jēgu, savu paaudzi un tās likteni.

Grāmatas redaktors Raimonds Briedis

Lekciju teksts ir rediģēts, atsakoties no vārdu atkārtojumiem, liekvārdiņiem, pauzēm, tomēr nav mēģināts to pārvērst literāri gludā tekstā. Iespējams, ka tie, kas dzirdējuši Gunāra Bībera lekcijas, lasot dzirdēs arī viņa balsi, tie, kas to nav dzirdējuši, lasīs skaidri izklāstītus drāmas pamatprincipus.

Iepriekšējā cena € 12.00