Sākums

Art History of Latvia III

Iepriekšējā cena € 49.00

“Latvijas mākslas vēstures” III sējuma izdevums angļu valodā par laika posmu 1780.—1890. gads. Izdots divās grāmatās. 

Sējumu izdevis un sagatavojis Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts sadarbībā ar Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fondu.

Pirmajā grāmatā (424 lpp.) pēc vispārējās historiogrāfijas (Eduards Kļaviņš) iekļauts klasicisma un romantisma perioda (1780—1840) aplūkojums mākslas dzīvē (Elita Grosmane), tēlotājā mākslā (Eduards Kļaviņš), grāmatu mākslā (Valdis Villerušs), arhitektūrā (Imants Lancmanis), lietišķajā mākslā (Imants Lancmanis) un tautas mākslā (Inese Sirica).

Otrā grāmata (392 lpp.) iepazīstina ar historisma un reālisma perioda (1840—1890) mākslas dzīvi (Kristiāna Ābele), tēlotāju mākslu (Eduards Kļaviņš), grāmatu mākslu (Valdis Villerušs), arhitektūru (Daina Lāce), lietišķo mākslu un dizaina sākumiem (Silvija Grosa) un tautas mākslu (Inese Sirica).

Atsevišķi izdots sējums latviešu valodā.

Iepriekšējā cena € 49.00