Sākums

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij

Iepriekšējā cena € 40.00

Sagaidot Latvijas valsts simto gadadienu, tapis unikāls enciklopēdisks izdevums — literatūrzinātnieka, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītāja Raimonda Brieža un autoru kolektīva sastādītā hronika “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij”.

Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam un sniedz visaptverošu hronoloģisku pārskatu par notikumiem Latvijas kultūrtelpā vairāk nekā desmit gadsimtos. Izdevums iecerēts kā vērtību arhīvs, kas atklāj daudzveidīgo un bagāto kultūras slāni, uz kura pamata veidojusies Latvijas valsts un sabiedrība. Par hronikas sākuma brīdi izraudzīts laiks, kad Baltijas telpa atbrīvojās no ledus, bet par beigu posmu — 1918. gads, kad tika proklamēta Latvijas valsts.

Cilvēki un notikumi. Hronika

Izdevuma nolūks ir veicināt interesi par Latvijas vēsturi un kultūru, aktualizēt parādības, kas saistītas ar dažādu kultūras lauku pārklāšanos, kā arī rosināt pētījumus par vēl nepētītām un maz zināmām tēmām. Tā adresātu loks ir ne vien pētnieki, bet arī studenti, skolotāji, kultūras žurnālisti, literāti utt., kā arī ikviens, kas gribētu kādu notikumu vai personību ieraudzīt citu tālaika norišu un personību kontekstā, lai apjaustu jaunas kopsakarības un labāk izprastu kultūras vietu sabiedrības attīstībā.

Hronikas veidotāji notikumu atlasē apvienojuši gan bieži minētus, gan mazāk zināmus faktus, personas, literārus, mākslas, teātra un mūzikas darbus, līdztekus “lielajiem” notikumiem saglabājot ikdienas klātbūtni, “lielajai” vēsturei — “mazos” notikumus un šķietami nenozīmīgas norises, kas parasti pazūd plašāku pētījumu vispārinājumos.

Cilvēki un notikumi. Hronika

Hronikai izvēlēts ērti pārskatāms sinoptisko tabulu formāts, kas ļauj to lasīt gan horizontāli, gan vertikāli un vienotā kopainā parādīt gan vēstures, sociālo un kultūras notikumu gaitu, gan arī atsevišķu norišu sinhronitāti un paralelitāti. Uzsverot notikumu vienlaicīgumu un secīgumu, fakti kārtoti ailēs: NOTIKUMI (vēsturiskas, politiskas, sociālas norises), VIDE (sabiedrības emancipācija), TELPA (arhitektūra, telpiski objekti), LIETAS (tēlotāja un lietišķā māksla, mākslas dzīve), RAKSTI (literārā dzīve un rakstniecība), SPĒLES (teātra un mūzikas dzīve, kino, izklaides). Kā ornaments hronikas tekstā iesaistās arī BALSIS — cilvēku izteikumi, kas raksturo konkrēto laiku un notikumus.

Izdevumu papildina papildina atsevišķs rādītāju pielikums, kurā alfabētiskā secībā kārtoti CILVĒKI un VIETAS.

Vairāk par grāmatu:
Kultūras Rondo. Izdota grāmata par notikumiem latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij
Satori. Māris Zanders. Teksts, kas uzstājīgi prasa līdzdarbošanos

Iepriekšējā cena € 40.00