Sākums

Ikona: no Senās Ruses līdz Latvijai

Iepriekšējā cena € 20.00

Ievērojamā ikonu mākslas speciālista, mākslas zinātnieka un kritiķa, Krievijas Valsts Zinātniski pētnieciskā Restaurācijas institūta ekspertīzes sektora vadītāja un Nopelniem bagātā mākslas darbinieka Mihaila Krasiļina grāmata “Ikona: no Senās Ruses līdz Latvijai” veltīta tēmai, kas latviešu valodā līdz šim nekad nav bijusi koncentrēti aplūkota, taču mūsu kultūrvidē ir nenoliedzami klātesoša: ikonu mākslai. Būtiski, ka Mihails Krasiļins jau kopš 20. gs. 70. gadiem pats piedalījies pētnieciskās ekspedīcijās arī Latvijā.

Šo grāmatu, kas uzrakstīta viegli lasāmā valodā vērtīgu dara ne vien tās sniegtais vispusīgais vēsturiskais ieskats un darbu mākslinieciskā analīze, bet arī tas, ka bagātīgi ilustrētajā grāmatā iekļauti arī Latvijas piemēri — gan ar konkrētiem sakrāliem objektiem saistīti, gan muzejos un privātkolekcijās atrodami.

Grāmatas teksts latviešu un krievu valodā, to papildina aptuveni 200 ilustrācijas.

Iepriekšējā cena € 20.00