Sākums

Jēkabs Bīne

Iepriekšējā cena € 9.00

Latvijas mākslas klasiķiem veltītajā sērijā grāmata par gleznotāju, grafiķi, lietišķās mākslas meistaru, pedagogu un teorētiķi Jēkabu Bīni (1895—1955). Latviešu mākslas kopainā viņš izceļas kā mākslinieks, kurš savā daiļradē vienmēr centies iemiesot latviešu pasaules skatījumu, senās tautas atziņas un vēstures notikumus.

Jēkabam Bīnem bija savs redzējums, kādai ir jābūt mākslai, un tas saistījās ar ticību tautas nacionālai nākotnei. Viņaprāt, latviska māksla pamatojas uz seno latviešu tradīcijām un tautas rakstos paustajiem vēstījumiem, savukārt tautas nākotnei jābalstās uz pagātnes pieredzi un zināšanām.

Agita Gritāne

Jēkaba Bīnes atstātais mantojums ir plašs un daudzveidīgs. Glezniecībā un grafikā Bīne darbojās dažādu žanru lokā, viņa daiļradē ir gan klusās dabas, ainavas, portreti, akti, gan sadzīves žanra darbi un mitoloģisku un reliģisku sacerējumu kompozīcijas. Bīnes mākslu raksturo reālisms un tradicionāla pieeja glezniecībai, tomēr viņa stilistiskais rokraksts un izvēlēto sižetu loks ir atšķirīgs un interesants Latvijas mākslas kopainā.

Jāmin Bīnes piederība dievturu kustībai, kas atstāja būtisku iespaidu uz mākslinieka daiļradi un dzīves uztveri kopumā. Dievturu interešu lokā bija Latvijas vēsture, etnogrāfija, mitoloģija, tautas māksla, senais ornaments, tradīcijas.

Agita Gritāne ir mākslas vēsturniece, pasniedz mākslas studiju kursus Latvijas Mākslas akadēmijā un Liepājas Universitātē. Šobrīd studē doktorantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore.

Iepriekšējā cena € 9.00