Sākums

Dzeja

Iepriekšējā cena € 7.00

Daniila Harmsa (Даниил Хармс, 1905—1942) dzejas izlasi latviešu valodā sastādījis un atdzejojis Einārs Pelšs. Grāmata ir otrais izdevums “Neputna” jaunajā dzejas sērijā, kura iepazīstina ar dažādu valstu modernistu un laikmetīgās dzejas autoru darbiem.

Kad ņemat rokā grāmatu, jums ir aptuvens priekšstats, kas jūs sagaida. Jūs zināt, kā raksta vārdus, ko tie nozīmē, pieņemat, kas daiļdarbam ir varonis un sižets. Taču Daniila Harmsa gadījumā nekas nav gluži tā. Viņš maina visu.

Aleksandrs Zapoļs, priekšvārda autors

Lai gan Daniila Harmsa vārds ir plaši zināms, šis ir pirmais latviešu valodā izdotais Harmsa dzejas izdevums pieaugušajiem. Einārs Pelšs izlasē iekļāvis arī dažus tekstus no Harmsa piezīmju grāmatiņām. Par Pelša veikumu krājuma redaktors Jānis Elsbergs saka: “Eināra Pelša atdzejojums tur līdzi autoram valodiskajā, poētiskajā un tīri cilvēciskajā spēles priekā un humorā. Pilnīga precizitāte te bieži nav no svara, jo ir gluži vienkārši neiespējama. Taču Pelšā Harmss ir sastapis dzejnieku-kolēģi, kuram tāpat ir tuvas vārdu spēles, humors, dažnedažādi absurdi paradoksi, un vienlaikus arī tradicionālā dzejas tehnika ir visaugstākajā līmenī.”

Pirmie Harmsa tulkojumi latviešu valodā parādījās žurnālā “Avots” 80. gados. Līdz šim ir iznākušas divas Harmsa prozas grāmatas — “Gadījumi” Vasīlija Voronova tulkojumā (“Neputns”, 2007) un “Prozas izlase”, kuru tulkojis Haralds Matulis (“Mansards”, 2014). Latvijas Nacionālajā teātrī Vladislavs Nastavševs pēc Harmsa prozas motīviem iestudējis izrādi “Vecene”. Harmsa bērnu dzeju izdevis apgāds “Liels un mazs” (2020) Kārļa Vērdiņa tulkojumā.

Iepriekšējā cena € 7.00