Sākums

“Grāmata kā meistardarbs” un “Ideālists merkantilā pasaulē”

Iepriekšējā cena € 60.00

Iznāk divu sējumu izdevums — “Grāmata kā meistardarbs. Apgāda “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs” un monogrāfija “Ideālists merkantilā pasaulē. Grāmatizdevēja Miķeļa Goppera dzīve”.

Bibliofila un grāmatu kolekcionāra Laimoņa Oša desmitgadēm ilgusī interese par leģendāro izdevniecību “Zelta Ābele” un tās dibinātāja Miķeļa Goppera dzīvi ir īstenojusies apjomīgā monogrāfijā un izsmeļošā apgāda izdoto grāmatu katalogā. Rezultātā ir tapis divu sējumu izdevums: monogrāfija par Miķeļa Goppera dzīvi un darbību “Ideālists merkantilā pasaulē”, kā arī izdevniecības “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs “Grāmata kā meistardarbs”.

“Zelta Ābeles” ieguldījums latviešu grāmatu mākslā ir neatsverama un paliekoša vērtība, tās noteiktais standarts un kvalitātes zīme jau vairāk nekā pusgadsimtu kalpo par atskaites punktu grāmatu mākslā.

Grāmatu apgāda “Zelta Ābele” vārds zināms ikvienam, kas kaut nedaudz interesējies par latviešu grāmatniecības vēsturi un mūsu grāmatu mākslas augstākajiem sasniegumiem. It kā pazīstams plašākai sabiedrībai ir arī šī apgāda dibinātāja un vadītāja, grāmatizdevēja Miķeļa Goppera vārds, tāpat zināmi daži vispārīgi fakti par viņa dzīvi un darbību. Patiesībā tomēr šīs zināšanas ir stipri vienpusējas, fragmentāras un pat kļūdainas. Lielā mērā to noteikusi dramatiskā Latvijas 20. gadsimta vēsture. Miķeļa Goppera vārds padomju okupācijas gados Latvijā ilgu laiku bija padarīts “neredzams”, bet izgaismota tikai neliela viņa apgāda darbības daļa,”

Laimonis Osis

Tad nu tapusī monogrāfija steidz aizpildīt robus mūsu zināšanās gan par “Zelta Ābeli”, gan tās sirdi un dvēseli – Miķeli Gopperu.

Bibliofila Laimoņa Oša sastādītais un komentētais apgāda “Zelta Ābele” izdevumu katalogs ir darbs ar visaugstākā līmeņa vērtību. Tajā pēc iespējas detalizēti atklāts un tādējādi arī saglabāts latviešu grāmatniecības vēsturē trekninātiem burtiem ierakstītās Miķeļa Goppera dibinātās “Zelta Ābeles” mantojums. Nesavtīgi ieguldoties katrā sagatavošanas posmā, tā savulaik jaunā līmenī pacēla latviešu izpratni par pilnvērtīgi un iejūtīgi sagatavotu grāmatu. Pilnveidojusies, cietusi un izdzīvojusi trīs dažādu varu apstākļos Latvijā un turpinājusies arī trimdā Zviedrijā, “Zelta Ābele” kopumā izdeva 180 grāmatas — niansēm un izdomā bagātas. Tas nav bijis viegls darbs šo kolekciju mūsdienu lasītājam pasniegt pēc iespējas precīzi, korekti un nepastarpināti, rūpējoties, lai top redzams gandrīz ikviens, kurš to radīšanā bijis līdzdalīgs,

Raimonds Ķirķis

Iepriekšējā cena € 60.00