Sākums

Lībiešu balādes / Līvõd balādõd

Iepriekšējā cena € 10.00

Vērdiņu Kārļa jaunākais oriģināldzejas krājums pieaugušajiem bilingvāli latviešu un lībiešu valodā.

Grāmatas ieceri skaidro Vērdiņu Kārlis: “Darbs pie grāmatas “Lībiešu balādes” sākās 2011. gadā, kad Valts Ernštreits aicināja latviešu dzejniekus sacerēt pa vienam dzejolim par lībiešu tematiku, atdzejoja tos un publicēja kopkrājumā “Tā iznirst lībieši”. Kopš tā laika esmu turpinājis rakstīt dzejoļus, izmantojot lībiešu vēstures, literatūras un folkloras motīvus. Grāmata “Lībiešu balādes” ir rakstīta, iztēlojoties, kāda varētu būt lībiešu laikmetīgā dzeja, ko sarakstījis autors, kurš dzīvo lībiešu kultūras vidē un kura tekstos organiski ieplūst vietējie ticējumi, paražas un vēsturiskā atmiņa. Vairāki no šiem dzejoļiem ir apjomīgi un sižetiski, tādēļ šī grāmata uzskatāma par mēģinājumu liroepikas žanrā, pie kura pieder arī balāde — forma, kuru latviešu literatūrā spilgti iedzīvinājuši Vilis Plūdons, Eriks Ādamsons un arī Kārlis Ābele, kurš 1948. gadā tiecies definēt tās galveno pazīmi: “Balādes būtiska pazīme — augšējā un apakšējā norise. Augšējā norise ir nereāla un tinas liktenīgā noslēpumā, beidzot saskaras ar apakšējo norisi, kas rit reālā, visiem pārredzamā plaknē. Šī abu norišu saskaršanās ir arī balādes — parasti dramatiskais, nereti pat traģiskais — atrisinājums.” Galvenokārt pēc šāda principa veidoti dzejoļi arī šajā krājumā.”

Vērdiņu Kārlis "Lībiešu balādes"

Iepriekšējā cena € 10.00