Sākums

Strannije pari na beregu Ostsee

Iepriekšējā cena € 1.00

Sergejs Moreino ir viens no pazīstamākajiem krievu valodā rakstošajiem laikmetīgās dzejas meistariem un atdzejotājiem un viens no “Orbītas” grupas dzejniekiem.

Sergeja Moreino dzejas princips ir pakļaut lokālās formālās konstrukcijas — pantmēru, ritmu, fonētiku — kopējam ritmam. Tādējādi pāreja no ritmizētas dzejas uz balto pantu, no tuvplāna uz kopējo plānu, no metaforas uz ironiju viņa dzejā kļūst netverama, padarot to līdzīgu dziļi izjustas domas plūsmai.

Bilingvālajā krājumā iekļauti autora oriģināldzejoļi krievu valodā, Amandas Aizpurietes, Ulža Bērziņa un Jāņa Rokpeļņa dzejoļi autora atdzejojumā, kā arī Sergeja Moreino poēma “Atbilžu nasta” Amandas Aizpurietes atdzejojumā.

Iepriekšējā cena € 1.00