Home

Klajā nācis Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Dzejas, apceru un lūgšanu krājuma sastādītāja Anna Auziņa: 16./17. gs. mijas angļu dzejnieks Džons Donns bija autors, kas izteikti atšķīrās no priekšgājējiem un spilgti izcēlās sava laika literatūrā. Donna oriģinalitāte iespaidoja laikabiedrus, lai gan reti kurš spēja pilnībā novērtēt viņa dzejas valodu.

Šis ir pirmais angļu klasiķa Džona Donna izdevums latviešu valodā, iepriekš tulkoti vien daži atsevišķi dzejoļi. Tulkoto darbu izlasi veido divas daļas: pirmajā apkopoti svarīgākie viņa dzejas teksti, bet otrajā — “Veltījumi ārkārtas gadījumos un manas slimības posmi”, ko žanriski mēdz apzīmēt kā meditācijas un kas vēstī par Donna saslimšanu tīfa epidēmijas laikā un atkopšanos. Lai arī pamatā “Veltījumi” ir reliģiski satura teksts, tā mākslinieciskās īpašības ir ietekmējušas Eiropas literatūru, tostarp ir tādu alūziju kā “cilvēks nav [vientuļa] sala” un “kam zvanēs zvans” avots.

 

Sastādītāja, priekšvārda autore: Anna Auziņa

Atdzejotāji: Aivars Eipurs, Edvīns Raups, Edvards Kuks, Lauris Veips, Kārlis Vērdiņš, Gundega Šmite, Raimonds Ķirķis

Tulkotājas: Ieva Lešinska, Anna Auziņa

Redaktors: Arvis Viguls

Dizainere: Zane Ernštreite

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.