Home
Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku” Kārļa Vērdiņa sastādījumā

Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku” Kārļa Vērdiņa sastādījumā

Saliņa dzejoļu sašķeltās pasaules izjūta viņu sarado ar daudziem citiem starptautiskā modernisma dzejniekiem, kuri attapās Ņujorkas “kausējamā katlā”, līdzi nesdami atmiņas par citām vietām, par kurām metropolē atgādina tikai kāds īslaicīgs acumirklis, kas izraisa atmiņu vīzijas.

Latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlases izdošana ietilpst plašākā norišu sērijā, šopavasar atzīmējot Saliņa simtgadi. Dzejas izlasi būtiski papildinās Kārļa Vērdiņa sarakstītie priekšvārdi, tematizējot vēsturisko fonu, kurā Saliņa dzejoļi ir tapuši, kā arī uzrādot mākslinieciskas likumsakarības un Saliņa poētikas īpašības. 

Drīzumā gaidāms Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Drīzumā gaidāms Džona Donna dzejas un apceru krājums "Cilvēks nav sala"

Dzejas, apceru un lūgšanu krājuma sastādītāja Anna Auziņa: 16./17. gs. mijas angļu dzejnieks Džons Donns bija autors, kas izteikti atšķīrās no priekšgājējiem un spilgti izcēlās sava laika literatūrā. Donna oriģinalitāte iespaidoja laikabiedrus, lai gan reti kurš spēja pilnībā novērtēt viņa dzejas valodu.

Džonu Donnu latviski atdzejojuši: Aivars Eipurs, Edvards Kuks, Raimonds Ķirķis, Edvīns Raups, Gundega Šmite, Lauris Veips, Kārlis Vērdiņš. Tulkotājas: Ieva Lešinska, Anna Auziņa.

 

SKAITĻOŠANA

Es vakar apjautu tu neticēsi ,

Ka gadus divdesmit jau citur esi;

Vēl četrdesmit grimu atmiņās

Un četrdesmit cerot, ka tās turpinās;
Vēl simtu asarās, tad divus  nopūtās;
Tad tūkstoti neko viss apstājās,
Pie tevis doma vien; viss sajuka;
Tad vēl tūkstotis; tas arī paskrēja.

Garš mūžs tas nav, sauc drīzāk to

Par nemirstību pēcnāvē vai mirt var spoks?

Top jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums pieaugušajiem

Top jaunākais Ineses Zanderes dzejoļu krājums pieaugušajiem

Grāmatas redaktore Ieva Lešinska: “Ineses Zanderes jaunais, sestais, dzejas krājums “Stikla burtnīca” ir loģisks iepriekšējo turpinājums, tematikas un poētiskās domāšanas ziņā īpaši sasaucoties ar “Melnās čūskas maiznīcā” (2003) spilgti aizsākto un “Mantojumos” (2021) vēl jo spilgtāk izvērsto. Arī šeit dzejniece ver un caur sevi pārstrādā gan citu autoru tekstu, gan vēstures — piedzīvotas un iztēlotas — lappuses.”

 

zieds


katrs to redzot sacītu:
diemžēl
vai nu izbalējusī krāsa nedrošais kāts vai
padevīgo ziedlapu gatavība
nobirt pēc pirmā pieskāriena bet
diemžēl nē paldies nē
lasītājs sevi pazinis lappušu ziedā
neatvērt nepāršķirt
neuzzināt nenoplūkt nemirt

Top Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Top Senās Ķīnas lirikas antoloģija “Upes sniegs”

Ievas Lapiņas sastādītajā un atdzejotajā antoloģijā “Upes sniegs” iekļautie dzejnieki pārstāv hronoloģiski plašu posmu Ķīnas literatūras vēsturē, kas aptver laiku no Dzjin (4. gs.) līdz Sun dinastijai (960—1279). Dzejas teksts būs lasāms bilingvāli, un antoloģija bagātīgi ilustrēta.

Tūkstoš kalnu grēdās putnu lidojums apraujas,

Uz desmittūkstoš takām cilvēku pēdas dziest.

Vientuļa laiva. Vecs vīrs niedru apmetnī, bambusa platmalē

Vienatnē makšķerē. Ledainas upes sniegs.

Liu Dzunjuaņs