Home
Top grāmata par modi un dzīvesstilu Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam

Top grāmata par modi un dzīvesstilu Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam

Vēsturniece Inita Saulīte-Zandere ir paveikusi grandiozu pētniecības darbu — ir uzrakstīta grāmata, kas bagātīgi un saistoši ļauj iepazīties ar 1918.—1940. gadu Rīgas modes pasauli — tās noteicējiem, veidotājiem un iemiesotājiem. Un vienlaikus ar šīs "elegantās Rīgas" tapšanas iespaidīgajām detaļām un performancēm uz tālaika ikdienas notikumu skatuves mēs no jauna skatpunkta ieraugām arī vēstures lielos pagriezienus un to atskaņas mūsu vēsturē.

Dizains: Anna Aizsilniece.

 

Strādājam pie Ilmāra Šlāpina dzejas krājuma "Never"

rakstot dzeju
samāksloti un neprasmīgi
mēs mēģinām ieskatīties
savu daļēji jau piemirsušos
arhetipu irdenos pamatos
reizēm izvēloties
bet varbūt arī neizvēloties
tuvāko no iespējamajām
valodas paņēmienu trajektorijām
kas līdzsvarotā kustībā
skar apziņas virsējos slāņus
atstājot tajos tik tikko
knapi nojaušamu rētu

Redaktors Raimonds Ķirķis.

Dizains: Klāvs Priedītis.

Iznāks Marta Pujāta dzejas krājums "Dāma baltos džinsos"

Ance
Kad dziesmā patīk tikai viena vieta.
Tā stāv Ances zārds.
Nesdams sevī visu pārējo dziesmu.
Tā stāv Ances zārds.
Pieskatīdams, lai neiznīkst pērnie ūdenstorņi,
kas jūlijā zied un smaržo tik saldi.
Tā stāv Ances zārds.
Nesdams sevī visus pārējos mēnešus.

 

Redaktors Kārlis Vērdiņš.

Dizains: Armands Zelčs.

Drīzumā gaidāma T. S. Eliota dzejas izlase

Drīzumā gaidāma T. S. Eliota dzejas izlase

Ieva Lešinska: "Par plaši atzītu dzejnieku Eliots kļuva ar savu 433 rindas garo poēmu "Nīkā zeme", kuras pirmpublikācijai 2022. gadā aprit simt gadu. Arī par šo slavu, iespējams, jāpateicas Ezram Paundam, kurš, kā redzams no manuskripta 1974. gada faksimila, saīsinājis to apmēram uz pusi, padarīdams koncentrētāku un tvirtāku. Vēl mūsdienās tas ir vispazīstamākais Eliota darbs, no kura mēdz aizgūt tēlus vai frāzes gan rakstnieki, gan reperi, gan kinematogrāfisti. Internetā var atrast dažnedažādas interpretācijas un skaidrojumus, tomēr visuzticamākais un erudītākais pavadonis šai poēmai un visiem citiem zināmajiem Eliota dzejoļiem noteikti ir 2015. gadā publicētais akadēmiskais izdevums "The Poems of T. S. Eliot" ("T. S. Eliota dzejoļi") divos sējumos, ko sastādījuši un rūpīgi anotējuši Kristofers Rikss un Džims Makkjū."

Atdzejotāja, priekšvārda autore Ieva Lešinska.

Atdzejotājs, komentāru autors Kārlis Vērdiņš.

Literārais redaktors Raimonds Ķirķis.

Korektore Sanda Rapa.

Dizains: Armands Zelčs.

Gaidām Paula Cēlana atdzejas krājumu

Gaidām Paula Cēlana atdzejas krājumu

Pauls Cēlans, īstajā vārdā Pauls Leo Ančels (1920—1970), ir viens no ievērojamākajiem vāciski rakstošajiem 20. gadsimta dzejniekiem. Dzimis Černovicā (vāciskais nosaukums), tagadējā Ukrainas teritorijā, bet tolaik Rumānijai piederošajā Bukovinā. Dzīvi beidzis Parīzē, ielecot Sēnā. Pseidonīms Celan ir rumāņu Ancel anagramma.

Cēlana dzejas pavediens nedodas viegli rokā. Jāiedziļinās zīmēs un reminiscencēs, līdz izzūd zināmas robežas, skaņa un jēga slāņojas kā vārds un klusums īstā pašvalodā. "Lasiet! Lasiet nemitīgi, sajēga nāks pati no sevis!" tā Cēlans esot atbildējis kādam savam lasītājam.

Atdzejotāja Jana Vērdiņa.

Redaktori: Edvīns Raups un Dens Dimiņš.

Ilustrācijas: Valts Ernštreits.

Dizains: Zane Ernštreite.