Home
Izdota serbu dzejnieka Vasko Popas dzejas izlase

Izdota serbu dzejnieka Vasko Popas dzejas izlase

Vasko Popas dzejas izlasi “Vilka ciltsraksti” no serbu valodas atdzejojis un sastādījis Arvis Viguls. Izlases redaktore ir Ingmāra Balode, mākslinieks – Andris Breže. Grāmata turpina “Neputna” melno dzejas sēriju, kurā iepriekš izdota Čārlza Bukovska, Daniila Harmsa un Dmitrija Prigova dzeja.

Vasko Popa (Васко Попа, 1922-1991) bija viens no spožākajiem Dienvidslāvijas 20. gs. otrās puses dzejniekiem ar unikālu, savdabīgu poētiku, kas guva ievērību ne tikai dzimtenē, bet arī starptautiskajā literārajā pasaulē. Dzimis etniski raibajā Banatas reģionā ģimenē ar rumāņu saknēm, Popa savu dzīvi un literāro karjeru saistīja ar Serbiju, rakstīja serbu rakstu valodā un pēc nāves, tikai brīdi pirms Dienvidslāvijas sadalīšanās, apglabāts Belgradā.

Kā izlases ievadā raksta atdzejotājs: “Vasko Popu pieņemts uzskatīt par dienvidslāvu pēckara dzejas novatoru, lai cik savādi būtu šādi saukt dzejnieku, kura daiļradē tik spēcīga ārpuslaicīgā, mītiskā, pat arhaiskā dimensija. Folkloras motīvi, tumšs humors un divdesmitā gadsimta modernisma virzienu atklājumi, ietverti lakoniskā izteiksmē, viņa daiļradē sintezējušies spilgti individuālā poētikā. Vasko Popas darbu korpuss ir grāmata, kas rakstīta mūža garumā, – saturā un formā vienots veselums, kura iekšienē tomēr manāma attīstība un negaidīti pavērsieni.”

Izlase iekļauj dzejoļus no septiņiem Popas dzejas krājumiem, ievērojot to hronoloģisko secību un kompozicionālo struktūru.

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma "KultūrELPA"

Iegādāties: Vasko Popa "Vilka ciltsraksti"

"Neputna" galerija ir atvērta arī ierobežojumu laikā

Neputns Galleru is open during the lockdown

According to the Government decisions, Neputns Gallery will be open during the lockdown from 21 October to 15 November.

We kindly ask you to follow the rules and resttrictions. Also, if possible, use our internet shop.

Please contact us with any questions or queries: +371 26670412 and neputns@neputns.lv.

"Neputns" dāvina mākslas skolām grāmatu izlasi

Neputns presents a selection of books to art schools

Thanks to the schools of art and music, the doors to a more varied and enriched life is opening again and again for each new generation. It is on the schools of art and music that the foundation of our cultural space is built. To ensure that schools are aware of our contribution to this cultural space, Neputns is donating a small selection of books to all art and music schools in Latvia.

"Music and art are wonderful parallel worlds to everyday life, and it is important for people to learn about them as early as possible. This is important for the development of each personality and for the strength of our country's spiritual foundation. The more we know about the artistic values that have been accumulated before us and are being created around us today, the less alone we feel in our path and choices." (Laima Slava, Editor-in-Chief of Neputns)

Dzejas dienu balvu saņem Ivars Šteinbergs par krājumu "Strops"

Poetry Day award goes to Ivars Šteinbergs

The annual Poetry Day award winner is Ivars Šteinbergs. The award was given for his debut collection of poems "Beehive".

Ivars Šteinbergs, born in 1991, is a Latvian poet, translator of poetry, and a journalist. Since 2012, he has been writing poems, translating and interviewing writers for various outlets – online platforms and literary magazines. In 2017, he received a Fulbright Scholarship to study Comparative Literature in the State University of New York at Binghamton.

Izdotas Mildas Palēvičas dienasgrāmatas un apcere "Estētiskās domas attīstība Latvijā"

For the first time the "Diaries" and "The Development of Aesthetic Thought in Latvia" by Milda Palēviča have been published

Milda Palēviča's diary entries cover the period from 1911 to 1972, while her essay "The Development of Aesthetic Thought in Latvia" was written in 1960. Both texts are being published for the first time.

Milda Palēviča (1889–1972) was the first graduate doctor of philosophy, a pioneer of aesthetics as an academic discipline in Latvia, and a representative of liberal feminism. She received her doctorate in philosophy from the Sorbonne University in Paris (1925), and taught at the Latvian Conservatoire and the Art Academy. However, for various reasons, her place in the history of ideas has not been marked, nor has there been any recognition of her achievements.

"Diaries" of Milda Palēviča, the daughter of the prominent educator Indriķis Palēvičs, which she wrote throughout her life, testifies to the arduous journey of a determined, talented woman towards the knowledge she sought, without shying away from the often dramatic challenges of her personal and professional life.

Supported by: State Culture Capital Foundation

Buy: Milda Palēviča "Diaries" and "The Development of Aesthetic Thought in Latvia"