Home

Iznāk izdevniecības “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfisks izdevumu katalogs un monogrāfija par izdevēju Miķeli Gopperu

Bibliofila un grāmatu kolekcionāra Laimoņa Oša desmitgadēm ilgusī interese par leģendārās izdevniecības “Zelta Ābele” dibinātāja Miķeļa Goppera dzīvi ir īstenojusies apjomīgā monogrāfijā un izsmeļošā izdevniecības izdoto grāmatu katalogā. Ir tapis 2 sējumu izdevums: monogrāfija par Miķeļa Goppera dzīvi un darbību, kā arī izdevniecības “Zelta Ābele” bibliogrāfisks izdevumu katalogs, kas bagātīgi ilustrēts, sniedzot visaptverošu ieskatu izdevniecības estētiskajās kvalitātēs.

Autors, sastādītājs Laimonis Osis.

Dizains: Anta Pence.

Attēlu apstrāde: Jānis Pauzers.

Monogrāfijas un kataloga redaktors Raimonds Ķirķis.

Monogrāfijas un kataloga literārā redaktore Juta Ance Ķirķis.

Attēlā: apgāda “Zelta Ābele” izdevniecības zīmes oriģināls. Voldemāra Krastiņa zīmējums. 1935. 22 x 16,5 cm. Kārļa Goppera privātarhīvs