Home

Klajā laista leģendārā trimdas dzejnieka Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku”

Iznāk latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlase “Apmežosim Ņujorku” Kārļa Vērdiņa sastādījumā. Izlase aptver 101 spožāko no viņa liriskajiem un liroepiskajiem dzejoļiem, kas sarakstīti no 1945. līdz 2003. gadam. 

Saliņa dzejoļu sašķeltās pasaules izjūta viņu sarado ar daudziem citiem starptautiskā modernisma dzejniekiem, kuri attapās Ņujorkas “kausējamā katlā”, līdzi nesdami atmiņas par citām vietām, par kurām metropolē atgādina tikai kāds īslaicīgs acumirklis, kas izraisa atmiņu vīzijas.

Latviešu trimdas dzejas klasiķa Gunara Saliņa dzejas izlases izdošana ietilpst plašākā norišu sērijā, šopavasar atzīmējot Saliņa simtgadi. Dzejas izlasi būtiski papildina Kārļa Vērdiņa sarakstītie priekšvārdi, tematizējot vēsturisko fonu, kurā Saliņa dzejoļi ir tapuši, kā arī uzrādot mākslinieciskas likumsakarības un Saliņa poētikas īpašības.