Home

Iznāk Jāņa Rokpeļņa “Raksti. 2. sējums. Proza”

Lai arī Jānis Rokpelnis lielākoties pazīstams kā novators 20. gs. otrās puses dzejnieks, kurš vienlīdz būtisku nozīmi ir saglabājis arī pēc neatkarības atgūšanas, ievērības cienīgu vietu viņa radošajā biogrāfijā ieņem arī prozas teksti. Tie ir vairāki romāni, esejas un publicistikas darbi, kas galvenokārt fokusējas uz atgūtās brīvības un tās blakusparādību iztirzāšanu. 

Sastādītāja, redaktore un komentāru autore Ilze Jansone.

Dizains: Zane Ernštreite.

Grāmata iznākusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.