Home

Maijā izceļam Uldi Bērziņu!

Maiju pasludinām par Ulža Bērziņa mēnesi!
Uldis bija un ir dzejas un atdzejas stūrakmens mūsu literatūrā. 17. maijā viņam apritētu 78 gadi, tāpēc svinēsim visu mēnesi, izceļot un godinot viņa devumu!
Šī mēneša akcija  šoreiz bez atlaidēm, bet ar pievienoto vērtību!
Pērkot jebkuru no grāmatām, kuru tapšanā būtiska loma bijusi Uldim,  Korānu, Dziesmu par manu Sidu  vai paša Ulža Sarunu ar pastnieku   , saņem dāvanā krājumu Izšūpojušies. Bibliotēka krastmalā  un Ataola Behramoglu dzejas izlasi Izdzēruši iemetām kausus Bosforā , ko atdzejojis Uldis.
Lasīsim dzeju, svinēsim maiju un atcerēsimies Uldi!
Paldies Jeļenai Staburovai par Ataola Behramoglu dzejas izlasi!