Home

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju iznāk Jāzepa Grosvalda “Persijas ainas”

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: “Jāzeps Grosvalds ir viena no spēcīgākajām personībām Latvijas vizuālajā kultūrā, viņa darbība aktīvi ietekmēja mākslas attīstību jaunu māksliniecisko meklējumu virzienā, provocējot laikmetīgas mākslas ideju divdesmitā gadsimta aktuālo tendenču redzējumā.

Jāzeps Grosvalds 20. gadsimta sākuma modernisma formas un izteiksmes līdzekļus pakļāva idejai, domai un laikmetīgai tautas gara atklāsmei, un viņa sintezējošais rokraksts bija tuvs jaunajai Eiropas glezniecībai. Jāzepa Grosvalda spilgtā personība, dziļā inteliģence, viņa līdzsvaroti harmoniskais un tai pašā laikā aktuāli laikmetīgais glezniecības stils bija stimuls latviešu klasiskā modernisma tapšanā, spēcīgi ietekmējot laikabiedru sniegumu.

Ar šo izdevumu četrās valodās — franču, latviešu, angļu un zviedru — Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar apgādu “Neputns” vēlas pievērst uzmanību “Persijas ainām” kā unikālai liecībai par Jāzepu Grosvaldu kā izcilu sava laika personību — rakstnieka spējām apveltītu mākslinieku, cilvēku, kurš, apvienojot sevī romantiķa, intelektuāļa un vienlaikus arī rīcības cilvēka īpašības, spēja redzēt un, runājot tā laika laikmetīgajā valodā, līdzi pārdzīvot un pārvērst izteiksmīgos mākslas darbos jaunā, modernā 20. gadsimta laika izjūtas.”

Izstādes un grāmatas projekta vadītāja Ieva Kalnača.

Latviešu valodas literārā redaktore Cilda Redliha.

Dizains: Inese Hofmane.