Home

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” iznāk grāmata par Rūdolfu Pinni

Latvijas mākslas klasikas sērijā pašlaik tiek gatavots jau divdesmit septītais izdevums — “Rūdolfs Pinnis”, teksta autore mākslas zinātniece Dace Lamberga.

Grāmatas redaktore Laima Slava: “Rūdolfa Piņņa personība asociējas ar vienu no spilgtākajām 20. gadsimta latviešu mākslas leģendām. Drosmīgo, kolorītā skaļi vērienīgo meistara izteiksmes veidu apvija emocionāla noslēpumainība, ko izraisīja vārds — Parīze. Pašā 20. gadsimta sākumā dzimušā Piņņa daiļrade hronoloģiski būtu saistāma ar latviešu glezniecību pirms Otrā pasaules kara, ar Eduarda Kalniņa, Jāņa Tīdemaņa, Valda Kalnrozes, Kārļa Neiļa vai pat desmit gadus jaunākā Kārļa Padega paaudzi. Taču 30. gados Rūdolfa Piņņa vārdu Latvijā gandrīz nepazina, jo gleznotājs tolaik bija simprocentīgs parīzietis. Līdz ar to viņa personība un radošais sniegums arī 20. gadsimta otrajā pusē mākslas pazinēju priekšstatos lielā mērā saistījās ar Parīzi, kas padomju laikā — aiz “dzelzs priekškara” — likās kā nepiepildāms sapnis.”

Sērijas dizains: Anta Pence.

Attēlā: Rūdolfs Pinnis. Gleznotājs. 1985. Audekls, eļļa. 180x180 cm. LNMM