Home

Iznāk Ilmāra Šlāpina dzejas krājums “never”!

rakstot dzeju
samāksloti un neprasmīgi
mēs mēģinām ieskatīties
savu daļēji jau piemirsušos
arhetipu irdenos pamatos
reizēm izvēloties
bet varbūt arī neizvēloties
tuvāko no iespējamajām
valodas paņēmienu trajektorijām
kas līdzsvarotā kustībā
skar apziņas virsējos slāņus
atstājot tajos tik tikko
knapi nojaušamu rētu

Redaktors Raimonds Ķirķis.

Dizains: Klāvs Priedītis.