Home

Tapusi bilingvāla Eduarda Veidenbauma dzejas izlase samta sērijā!

2022. gadā tiek atzīmēta latviešu dzejas klasiķa Eduarda Veidenbauma 155. dzimšanas un 130. miršanas gadskārta. Jau vairāk nekā gadsimtu Veidenbaums ir bijis būtisks atskaites punkts un ietekmju avots visai latviešu literatūras attīstībai. Tāpēc vienlīdz nozīmīgi ir ne tikai no jauna izdot dzejnieka tekstu izlasi, bet arī papildināt to ar pilnvērtīgiem atdzejojumiem angļu valodā izdevniecības “Neputns” samta sērijā, tādējādi uzrunājot lasītājus no citām valstīm.

Bilingvālā dzejas izlase tapusi sadarbībā ar Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju “Kalāči”. Tā vadītāja Andra Ķīse stāsta: “Līdz šim angliski ir tulkots tikai viens Veidenbauma dzejolis 20. gs. pirmajā pusē. Dzejas izlase angļu valodā būs ļoti nozīmīgs ieguldījums gan latviešu dzejas klasikas, gan Veidenbauma iepazīšanas kontekstā. Tas ļaus sastapt un novērtēt šīs dzejas savdabību pilnīgi jaunai un citādai auditorijai.”