Home

Iznāk Ivara Šteinberga otrais dzejas krājums “Jaunība”!

Ivara Šteinberga otrais dzejoļu krājums Jaunība ir veltījums autora paaudzei, kas uzaugusi 21. gs. sākumā. Katra no trim grāmatas nodaļām atbilst savai jaunības pieredzes šķautnei: pirmā ir par sniegšanos pēc pārspīlētām radošajām ambīcijām, otrā apspēlē draudzības un atvērtās pasaules tēmas, bet trešā veltīta intimitātes meklējumiem.

Redaktors Artis Ostups.

Ilustrators Reinis Gailītis.

Dizains: Estere Betija Grāvere.