Home

Iznāk izdevumi “Ikonu glezniecības vēsture 6.—20. gadsimts” un “Ikona: no Senās Ruses līdz Latvijai”

Iznāk divi nozīmīgi mākslas vēstures izdevumi. Dizains: Aleksejs Muraško

Ikonu mākslas pasaule ir milzu areāls, kas nu jau otro gadsimtu izpelnās īpašu uzmanību mākslas pazinēju un pētnieku aprindās kā specifiska, noslēpumaina un atklāsmēm bagāta tēma. Izvērstāk par ikonu esamību arī Latvijas teritorijā kultūras mantojuma pētnieki sāka runāt pagājušā gadsimta 70. gadu beigās, kad baznīcu vērtību apsekošanas darbs, īpaši Latgalē, lika tās ievērot un meklēt tām profesionālu novērtējumu. Kopš tā laika dažādās institūcijās daudz darīts ne vien šo mantojumu apzinot, bet arī iedziļinoties šīs jomas mākslinieciskajās vērtībās, tehnoloģijā un terminoloģijā. Tomēr visaptveroša, publiski plaši pieejama ieskata ikonas vēsturē un specifikā latviešu valodā joprojām nav. Grāmata “Ikonu glezniecības vēsture 6.—20. gadsimts” tiecas aizpildīt šo robu mūsu zināšanās.

Tās klajā laišana latviešu valodā ir unikāls bezprecedenta notikums, jo šī grāmata dod visaptveroši plašu ieskatu šīs mākslas parādības vissenākajā vēsturē kopš tās sākumiem Bizantijas areālā un turpmākā izplatībā pasaulē līdz pat mūsdienām.

***

Ievērojamā ikonu mākslas speciālista, mākslas zinātnieka un kritiķa, Krievijas Valsts Zinātniski pētnieciskā Restaurācijas institūta ekspertīzes sektora vadītāja un Nopelniem bagātā mākslas darbinieka Mihaila Krasiļina grāmata “Ikona: no Senās Ruses līdz Latvijai” veltīta tēmai, kas latviešu valodā līdz šim nekad nav bijusi koncentrēti aplūkota, taču mūsu kultūrvidē nenoliedzami klātesoša: ikonu mākslai. Būtiski, ka Mihails Krasiļins jau kopš 20. gs. 70. gadiem pats piedalījies pētnieciskās ekspedīcijās arī Latvijā.

Šo grāmatu, kas uzrakstīta viegli lasāmā formātā vērtīgu dara ne vien tās sniegtais vispusīgais vēsturiskais ieskats un darbu mākslinieciskā analīze, bet arī tas, ka bagātīgi ilustrētajā grāmatā iekļauti arī Latvijas piemēri — gan ar konkrētiem sakrāliem objektiem saistīti, gan muzejos un privātkolekcijās atrodami.