Home

Iznākušas Vērdiņu Kārļa “Lībiešu balādes”!

BUTES BRĪNIŠĶĪGIE PIEDZĪVOJUMI

I

Bute un Dieviņš

Bute guļ jūrmalā, aliņu pļumpēdama.

Nāk garām Dieviņš, pamāj ar roku:

“Mans butiņš, pavei, sauļojas!”

“Vai tev debesīs vietas trūkst,

ko vazājies te, pa manu kraju?”

Bute nobļauj un iedzer vēl.


“Tu gan ir viens nešķīsts lops!”

uzbaras Dieviņš, tālāk soļodams.

“Lai tava mute šķība paliek,

tad tu zināsi, kā daudz muldēt!”

“Liela bēda, tevi jau nebučošu!”

noburkšķ Bute ar šķību muti.

 

Atdzejotājs Valts Ernštreits.

Dizains: Zane Ernštreite.